VI TAGER NOGET BLÅT,OG GIVERNOGET GRØNT

For bygherrekredsen er det en del af en større klimamålsætning, kun at opføre byggerier, der har fokus klima og miljø, og til boligbyggerier vurderes dette bl.a. efter den internationale certificeringsordning for byggeri, DGNB, som administreres af Green Building Council Danmark.

Certificeret byggeri

DGNB vurderer og evaluerer bl.a. den samlede miljøpåvirkning over en 50-årig periode samt de anvendte materialers livscyklus i op til 80 år. 

Når et byggeri opfylder 50-65 pct. af maksimum, tildeles det sølv, 65-80 pct. giver guld, mens over 80 pct. kvalificerer til en platincertificering. Kronløbsøen er præ-certificeret til DGNB Guld.

Som køber af en bolig i Kronløbsøen opnår du sikkerhed for, at din kommende bolig lever op til topmoderne krav om kvalitet i byggeriet.

Vi tilbringer en overvejende del af vores liv inden døre. Vi lever, arbejder, lærer og leger inden døre og derfor er indeklimaet en betydelig faktor for vores helbred. Udover dårligt indeklima skabt af fx kemikalier og dårlig ventilation påvirkes vi også af dagslyset, muligheden for frisk luft og noget grønt at se på.

Alt det og meget mere er der tænkt over og har stort fokus i byggeriet af Kronløbsøen som er designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE.

Ved byggeriet af Kronløbsøen vil vi fremhæve følgende, selvom det på ingen er udtømmende:

Byggefasen

 • reduktion af energiforbruget
 • affaldssortering samt reduktion af CO2 udledning og krav om at undgå spildmaterialer
 • minimering af støv og støj
 • materialer med reduceret indhold af farlige kemikalier (påvirker både håndværkere og beboere)
 • krav til, at der ikke er benyttet børnearbejde eller lignende til produktion af byggematerialer

Byggeriet

 • Store krav til dagslys i boligerne
 • Store krav til indeklima, herunder ventilation, mulighed for frisk luft og materialer, der afdunster færre kemikalier
 • Store krav til udearealer, begrønning af altaner og gårdrum, der tilgodeser ejendommens beboere
 • Store krav til klimaskærm, for at nedbringe forbruget af energi. Energiklasse 2020, og der etableres energibesparende lysinstallationer og solpaneler på taget
 • 90% af det benyttede træ er FSC/PEFC certificeret eller genbrugstræ. Det sikrer, at skovene drives bæredygtigt, at der ikke fældes mere end nødvendigt og at biodiversiteten fremmes
 • Robuste materialer med lang levetid og minimalt vedligehold. Genbrugsegnede materialer
 • Reduceret vandforbrug med vandbesparende armaturer og toiletter med reduceret skyl
 • Elevatorer er monteret med regenereringsmodul og den overskydende bremseenergi sendes tilbage i systemet
 • Al belysning i byggeriet og på udearealer er LED-belysning
 • Trygge og oplyste rum på alle bygningens fællesarealer
 • Store krav til antal og placering af bl.a. cykelparkering

Summen af alle de tiltag, der gøres for, at opnå en DGNB Guld certificering betyder, at du får et produkt, der vil have en betydelig værdi i mange år frem. Et sundere indeklima i skønne lyse boliger med fremragende udeforhold. Du får en bolig som kan skabe glæde hverdag i mange år.

 

Fakta om DGNB

 • DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for byggeri.

 • DGNB i Danmark er tilpasset den danske lovgivning og administreres i Danmark af nonprofitorganisationen Green Building Council, der har flere end 350 medlemmer blandt arkitekter, håndværkere, entreprenører og bygherrer. Green Building Council uddanner DGNB-auditorer, og står for certificering af byggerierne

 • DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Dermed designes en bygning udfra en helhedsorienteret  tilgang,hvor der skal være balance mellem de forskellige hovedområder

 

Alle boliger er klar til indflytning nu

cross

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.